T'informem gratis sense compromís!

PRIVACITAT - LEADS

Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

APROOP TELECOM, S.L.U. (“APROOP”)
CIF B40640112
Domicili social: Plaça Alqueria de la Culla, 4, Piso 11, Oficina 3, Alfafar, València
Telèfon: 1420 o 900 62 20 20
Correu electrònic: atencioalclient@prooptelecom.com  

Pot contactar el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”) a través del correu electrònic protecciodedades@aprooptelecom.com  

 

Finalitats i base jurídica

Amb quines finalitats tractem les seues dades personals i amb quina base jurídica?

Finalitats

Tipus de dades

Base jurídica

a) Consultes i peticions:
Atendre les seues consultes rebudes en qualsevol dels canals corporatius i informar-lo dels nostres serveis (incloent informació sobre la cobertura)

Dades identificatives i de contacte, així com la veu en el supòsit que s’haja mantingut una conversa telefònica i haja estat registrada

Consentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)

b) Ofertes precontractuals:

Dades identificatives i de contacte, de pagament, incloent mitjans de pagament, així com la veu en el supòsit que s’haja mantingut una conversa telefònica i haja estat registrada

Aplicació de mesures precontractuals

c) Informació comercial:
enviament d’informació comercial en relació amb productes o serveis propis, com ara promocions, descomptes o ofertes de diversa naturalesa, noves tarifes o campanyes per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, a través dels perfils d’APROOP en xarxes socials i altres plataformes), així com de la resta d’entitats del Grup Parlem

Dades identificatives i de contacte

Consentiment (a través de l’acceptació de la Política de Privacitat)

d) Distribuïdors:
Informar-lo dels requisits per esdevenir Distribuïdor d’APROOP

Dades identificatives i de contacte

Aplicació de mesures precontractuals

Destinataris

A qui comuniquem les seues dades personals?

Amb caràcter general, les seues dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal. Ara bé, en el cas que ens ho haja autoritzat, APROOP podrà comunicar les seues dades a la resta d’entitats del Grup PARLEM (sectors telecomunicacions, comunicacions electròniques, ciberseguretat i energia) per a enviar-li comunicacions comercials sobre els seus productes, serveis, novetats i ofertes.

Així mateix, malgrat que APROOP no té previst dur a terme transferències de dades personals de clients fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”) amb caràcter general, si bé pot comptar amb algun proveïdor que requereixa tractar dades des de fora de l’EEE. En aquests casos APROOP s’assegura de comptar amb garanties jurídiques adequades, sobre les quals pot obtenir informació a través de l’adreça protecciodedades@aprooptelecom.com  

 

Conservació

Quan temps conservarem les seues dades personals?

Consultes i peticions: Conservarem les dades fins que atenguem la consulta o petició corresponent llevat que ens haja manifestat que també desitja rebre informació comercial de APROOP i de les entitats del Grup PARLEM, en el supòsit del qual conservarem les dades fins la revocació del consentiment o la seva supressió.

Ofertes pre-contractuals:

  • En el supòsit que confirme la nostra oferta precontractual, les seues dades passaran a ser tractades com a Client de conformitat amb la Política de Privacitat.
  • Ara bé, si no confirma l’oferta les seues dades només es conservaran durant la vigència de l’oferta precontractual.

Informació comercial: Les dades es conservaran fins que revoque el seu consentiment o s’opose a rebre comunicacions comercials d’APROOP o de les entitats del Grup Parlem.

Distribuïdors:

  • En el supòsit que esdevinga Distribuïdor d’APROOP, les seues dades passaran a ser tractades com a tal de conformitat amb el Contracte de Distribuïdor.
  • Ara bé, si no esdevé Distribuïdor d’APROOP només es conservaran fins la finalització de la tramitació de la seua petició.

Drets

Quins són els seus drets?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació en el tractament, la portabilitat i, si cal, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través de correu postal a Plaça Alqueria de la Culla, 4, Piso 11, Oficina 3, Alfafar, València o mitjançant correu electrònic a protecciodedades@aprooptelecom. Així mateix, l’informem que pot interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd).

Al web de l’AEPD pot trobar els models necessaris que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets.

Igualment, en el supòsit que el tractament de les seues dades es basi en el consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte el tractament de les dades dut a terme fins el moment.

En cas que tinga algun dubte sobre el tractament de les seues dades personals, pot contactar amb el DPD enviant un missatge de correu electrònic a protecciodedades@aprooptelecom.com.

Algun dubte? Et cridem?
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Deixa’ns les teues dades per gaudir d'un 10% de descompte
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Deixa’ns les teues dades per participar
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com