T'informem gratis sense compromís!

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

El present web i la seva aplicació mòbil és de APROOP TELECOM SLU (en endavant APROOP), companyia que es dedica a la prestació de serveis de telecomunicacions, incloent la prestació de serveis d’informació i assistència telefònica i qualsevol servei de comunicació electrònica. APROOP està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46728, Foli 168, Secció 8, Full 428187 i Inscripció 24.

El NIF de la companyia és el número B40640112.

Podeu contactar amb APROOP de la següent manera:

Correu ordinari:

Aproop Telecom S.L.U

Plaza Alqueria de la Culla, 4. Piso 11. Oficina 3.

Alfafar (46910), Valencia, Espanya

Adreça electrònica: atencioalclient@aprooptelecom.com

Tel.: (+34) 1420

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL WEB I L’APLICACIÓ MÒBIL:

APROOP us informa que l’accés i utilització de la pàgina web www.aprooptelecom.com i tots els URL, subdominis i directoris inclosos a la mateixa, i la seua aplicació mòbil, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguen obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puga requerir l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la vostra conformitat, us preguem que no feu ús d’aquest web ni de l’aplicació mòbil, ja que qualsevol utilització que feu d’ells o dels serveis i continguts que incloguen implicarà l’acceptació expressa dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, i donada la possibilitat que es puga accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix APROOP a través del portal www.aprooptelecom.com estan dirigits a clients que es mouen a qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, APROOP es reserva el dret de rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, sempre que ho considere oportú.

APROOP es reserva el dret de realitzar canvis en el web i l’aplicació mòbil sense previ avís, per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny del web i l’aplicació mòbil . Els serveis i continguts del web i de l’aplicació mòbil són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i com que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí. Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa us proposem que reviseu aquests termes quan visiteu de nou el web i l’aplicació mòbil o sol·liciteu un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualsevol altra de les Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins del web i l’aplicació mòbil.

L’usuari del web i l’aplicació mòbil, mitjançant el seu accés i navegació per les mateixes, s’obliga a utilitzar-les de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, les condicions de navegació establertes en les mateixes, les condicions establertes en el present Avís Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant APROOP i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació pel present web i aplicació mòbil implica acceptar i conèixer les advertències legals que es recullen aquí. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre APROOP i l’usuari.

APROOP podrà prohibir l’accés al present web i a l’aplicació mòbil a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’usuari del present web i de l’aplicació mòbil haurà abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en els mateixos.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte a dalt indicades.”

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

© 2019 APROOP TELECOM SLU. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents al web i l’aplicació mòbil , entenent-los a títol enunciatiu i no limitat, el disseny d’aquest lloc web i de l’aplicació mòbil, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seua utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets. En tot cas, APROOP declara el seu respecte envers els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per això, si considereu que aquest lloc podria estar violant els seus drets, us preguem que us poseu en contacte amb APROOP emplenant el formulari que trobareu a la pròpia pàgina web i a l’aplicació mòbil de www.aprooptelecom.com.

En aquest sentit, s’estableix que l’usuari podrà utilitzar-los únicament per al seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seua explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d’enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los sense la corresponent autorització prèvia per escrit del titular, exceptuant els casos en què legalment estiga permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el present web i a l’aplicació mòbil són propietat de APROOP o de tercers, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al web i l’aplicació mòbil atribuisca a l’usuari cap dret sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

APROOP queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers en el seu portal.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Des d’aquest web i des de l’aplicació mòbil, APROOP us proporciona o us pot proporcionar l’accés a altres pàgines web si considera que poden ser del vostre interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la cerca dels recursos que us puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a APROOP, ni fa una revisió dels seus continguts. Per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, APROOP es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web i l’aplicació mòbil a les quals es refereixin els citats enllaços. Per això, si considereu que l’establiment dels citats enllaços podria estar violant els seus drets, us preguem que us poseu en contacte amb APROOP emplenant el formulari que trobareu a la pròpia pàgina web i a l’aplicació mòbil de www.aprooptelecom.com.

Amb caràcter general, s’autoritza l’enllaç de pàgines web i de l’aplicació mòbil o d’adreces de correu electrònic al web i l’aplicació mòbil, a excepció d’aquells supòsits en els quals, expressament APROOP manifeste el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de APROOP de la pàgina que realitza l’enllaç. No obstant l’anterior, en qualsevol moment APROOP podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua supressió immediata, tan prompte com reba la notificació de la revocació de l’autorització per part de APROOP.  APROOP resta eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es puguen derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

FRAMES O MARCS      

APROOP prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts web i de l’aplicació mòbil.

PUBLICITAT: A la pàgina web i l’aplicació mòbil s’inserirà la publicitat de APROOP o de terceres empreses anunciants que considerem que puga ser del vostre interès. Sense perjudici del que s’estableix a en la Política de Privacitat, APROOP es compromet a no facilitar informació vostra als anunciants si no existeix consentiment previ i exprés per la vostra part.

APROOP pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web i l’aplicació mòbil de tipus tècniques, de personalització i d’anàlisi, pròpies i de tercers, que capten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a fins estadístics. Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li hem solicitat el seu consentiment pel seu ús.

Les cookies que es puguen utilitzar en els llocs i pàgines web i l’aplicació mòbil de APROOP s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen només per a finalitats exclusivament internes, com ara les estadístiques d’accés a aquest lloc web i a l’aplicació mòbil. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors o llocs web i l’aplicació mòbil.

Per favor, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.aprooptelecom.com, no és necessari que l’usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades per APROOP.

APROOP habilita el telèfon 900 62 20 20 / 1420 per als anuncis que podeu veure als canals digitals.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la pàgina web i l’aplicació mòbil d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. L’usuari que actue contra la imatge, bon nom o reputació de APROOP, així com qui utilitze il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la pàgina web i l’aplicació mòbil i/o atempte de qualsevol manera contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web i l’aplicació mòbil o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de APROOP de la seua actuació.

UTILITZACIÓ INCORRECTA

APROOP ha creat la pàgina web i l’aplicació mòbil per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització de les mateixes de manera diferent de la prevista en el present Avís Legal. Per tant, l’accés i ús correctes de la informació continguda en la pàgina web i l’aplicació mòbil són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable APROOP de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que de la mateixa puga fer l’usuari.

CONTINGUTS

APROOP facilita tots els continguts del seu web i de l’aplicació mòbil baix determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguen actualitzats i vigents. No obstant això, APROOP no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzen els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeix la pàgina web i l’aplicació mòbil, la responsabilitat final dels quals recaurà sobre l’usuari. Així mateix, APROOP no pot controlar els continguts que no hagen estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec, i per això no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponiblitats tècniques que puguen causar-se per part de tercers.

VIRUS

APROOP es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam… a la seua pàgina web i a l’aplicació mòbil. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, APROOP no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, APROOP no serà responsable dels danys i perjudicis que els mateixos puguen produir a l’usuari.

FALLADES TENCOLÒGIQUES

APROOP posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta pàgina web i de l’aplicació mòbil i s’esforçarà al màxim perquè no tinguen interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la pàgina web i l’aplicació mòbil ni dels serveis que contenen. En conseqüència, no s’assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen generar-se per la falta de disponibilitat ni per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a APROOP.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present pàgina web i de l’aplicació mòbil, serà l’espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir arran de la visita al web i l’aplicació mòbil o de l’ús dels serveis que s’hi puguen oferir, APROOP i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del Mercantil de Barcelona.

Algun dubte? Et cridem?
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Deixa’ns les teues dades per gaudir d'un 10% de descompte
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Deixa’ns les teues dades per participar
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com