Condicions Generals de Contractació

 

 

Condicions Generals de Contractació

 

Condicions Generals de Contractació

Millora del preu de dades en roaming en països fora de la Unió Europea i associats.

 

A partir de l'1 de desembre de 2022 millorem el preu de la tarifa de dades en roaming per a navegar en països fora de la Unió Europea i països associats.

Pots consultar ací els nous preus i els països als quals aplica.

 

Actualització de les Condicions Generals i Termes i condicions en protecció de dades de clients l’1 d’octubre de 2022.

 

APROOP ha modificat les Condicions Generals de Contractació als efectes d'adaptar-les a la nova Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que reforça els drets dels usuaris

finals, així com per a modificar certs aspectes operatius. Al seu article 67.7 la Llei estableix que els contractes de telecomunicacions tindran una duració de vint-i-quatre mesos.

 

Aquest termini no és una permanència, raó per la qual pots donar-te de baixa en eixe període conforme a les Condicions Generals de Contractació.

 

Aquest canvi no afecta a les permanències que pogueres tindre pendents, que es mantenen durant el nou període de vigència del contracte, en tindre en tots els casos, una duració igual 

o inferior a 24 mesos.

 

Una vegada finalitzat aquest període de 24 mesos, si no es produeix baixa o canvi de tarifa fins a eixe moment, el contracte es prorrogarà per idèntics períodes.

 

Per a contractes anteriors a aquesta actualització, en cas de no estar conforme amb els canvis contractuals es disposa del termini d'un mes per a resoldre anticipadament el contracte sense

penalització ni cap cost addicional.

 

La modificació en relació a la política de privacitat, es refereix a l'existència d'un nou tractament de les teues dades, ja que contactarem amb tu conforme a la nova llei, per a oferir-te

les millors tarifes almenys una vegada a l'any, i que d'aquesta manera, sempre estigues informat de les tarifes existents.

 

Per a consultar tota la informació sobre les condicions de contractació de qualsevol de les nostres tarifes, així com tot allò relacionat amb el roaming, pots consultar el següents enllaços:

- Condicions generals de contractació aproop!

- Nous preus de roaming aproop!